Welkom

Werkgevers kunnen bij Wisselink HC Consult terecht voor een nadere blik op de collectieve pensioenregeling. Hierbij kan gedacht worden aan het actualiseren of harmoniseren van de pensioenregeling. De ondersteuning bestaat uit het begeleiden van de werkgever middels een scan van de huidige situatie en het uitwerken van de wensen van de werkgever.

Pensioenfondsen kunnen door Wisselink HC Consult begeleid worden bij bijvoorbeeld bestuursondersteuning. Aan besturen worden tegenwoordig steeds strengere eisen gesteld door DNB. Gegeven de aanwezige expertise binnen het bestuur kan een plan worden opgesteld over de behoefte binnen het bestuur aan extra ondersteuning. Projecten waaraan gedacht kan worden zijn bijvoorbeeld liquidatie/fusie van een pensioenfonds, communicatie aan de deelnemers en het afkopen van kleine pensioenen.

Particulieren hebben vaak behoefte aan meer duidelijkheid omtrent de persoonlijke pensioensituatie. Wisselink HC Consult kan hierbij helpen door een scan te maken van de huidige pensioenaanspraken en samen te kijken naar mogelijkheden om meer duidelijkheid te verkrijgen in uw persoonlijke pensioensituatie.

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op via het contactformulier.